معماری
خانه > آدرس دانشگاه های کارشناسی ارشد > لیست دانشگاه های سراسری global national list universities

لیست دانشگاه های سراسری global national list universities

لیست دانشگاه های سراسری  global national list universities

سایت یک از چهار دات کام (۱az4.ir )– لیست دانشگاه های سراسری فهرست لیست دانشگاه های سراسری

سازمان سنجش – نتایج کنکور
www.sanjesh.org

دانشکده تربیت دبیر فنی شریعتی تهران
www.shariaty.net

دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
www.sphtums.com

دانشکده تکنولوژی هواپیمایی کشور
www.catc.ac.ir

دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه
www.sir.ac.ir

دانشکده صنعت آب و برق شهید عباسپور
www.pwit.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی فسا
www.fums.ac.ir

دانشکده مهندسی مکانیک صنعتی شریف
www.sina.sharif.ac.ir/~mechinfo

دانشگاه اراک
www.araku.ac.ir

دانشگاه ارومیه
www.urmia.ac.ir

دانشگاه اصفهان
www.ui.ac.ir

دانشگاه الزهرا علیه السلام
www.azzahra.ac.ir

دانشگاه الزهرا علیه السلام
www.alzahra.ac.ir

دانشگاه امام حسین علیه السلام
www.ihu.ac.ir

دانشگاه امام صادق علیه السلام
www.isu.ac.ir

دانشگاه بو علی سینا همدان
www.basu.ac.ir

دانشگاه بیرجند
www.birjand.ac.ir

دانشگاه پیام نور
www.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نور نیشابور
www.neyshabur-pnu.ac.ir

دانشگاه تبریز
www.tabrizu.ac.ir

دانشگاه تربیت مدرس
www.modares.ac.ir

دانشگاه تربیت معلم سبزوار
www.sttu.ac.ir

دانشگاه تفرش
www.tafreshu.ac.ir

دانشگاه تهران
www.ut.ac.ir

دانشگاه تهران، دانشکده پزشکی، موسسه سرطان
www.cancer-institute.ac.ir

دانشگاه حضرت معصومه (س)
www.hmu.ac.ir

دانشگاه خوارزمی
www.khu.ac.ir

دانشگاه رازی کرمانشاه
www.razi.ac.ir

دانشگاه زنجان
www.znu.ac.ir

دانشگاه سمنان
www.semnan.ac.ir

دانشگاه سیستان و بلوچستان
www.usb.ac.ir

دانشگاه شاهرود
www.shahrood.ac.ir

دانشگاه شهرکرد
www.sku.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی
www.sbu.ac.ir

دانشگاه شهید چمران اهواز
www.cua.ac.ir

دانشگاه شیراز
www.shirazu.ac.ir

دانشگاه صنعت نفت آبادان
www.put.ac.ir

دانشگاه صنعتی اصفهان
www.iut.ac.ir

دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک تهران )
www.aku.ac.ir

دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک تهران )
www.aut.ac.ir

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
www.kntu.ac.ir

دانشگاه صنعتی شریف
www.sharif.ac.ir

دانشگاه صنعتی مالک اشتر
http://www.mut.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبایی ( ره )
www.atu.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد
www.atu-economics.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ایران
www.iust.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراک
www.iustarak.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت بهشهر
www.bust.ac.ir

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
www.uswr.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اراک
www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اهواز
www.aums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران
www.ams.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران
www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بابل
www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
www.bmsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران
www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
www.zdmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زنجان
www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سمنان
www.sem-ums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کردستان
www.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گیلان
www.gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی لرستان
www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
www.hums.ac.ir

لیست دانشگاه های سراسری Global List of Universities

سایت یک از چهار www.1AZ4.ir

 • www hums ac ir
 • پردیس پزشکی خودگردان فسا
 • پردیس خودگردان فسا
 • پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • نام دانشگاه های سراسری ارشدعلوم پایه
 • منابع ارشددانشگاه امام صادق علیه السّلام
 • فهرست دانشگاه های سراسری ارومیه
 • رشته های ارشدعلوم انسانی دانشگاه تفرش
 • دانشگاهای سراسری ارومیه لیست
 • دانشکده صنعت هواپیمایی کشور در کنکور ۹۵
 • اسامی دانشگاههای علمی کاربردی زاهدان
 • آزمون صنعت آب و برق در سال ۹۶
 • www peyment aums ir
 • www khu ac ir
 • پزشکی خودگردان فسا

همچنین ببینید

دانشگاه آزاد واحد آشتیان Ashtian

سایت یک از چهار ( www.1az4.ir ) – آدرس و شماره تماس دانشگاه های ایران …