معماری
خانه > منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد

منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد

منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد علف های هرز

سایت یک از چهار – منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد علف های هرز منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد علف های هرز توجه مهم : منابع فوق صرفا پیشنهادی می باشد و تضمینی برای قبولی درآزمون ارشد نمی باشد ( این منابع فقط جنبه پیشنهاد دارد ) درس گیاه شناسی جزوه  گیاهشناسی ۱ دکتر ناظری دانشگاه تهران جزوه گیاهشناسی ۱ دکتر …

ادامه نوشته »

منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر

سایت یک از چهار – منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر درس زراعت جلد ۱،۲ و ۳ (غلات ، صنعتی، علوفه) تست زراعت حسن حیدری ذوله انتشارات دیباگران کتاب مبانی زراعت عمومی خواجه پور انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان درس فیزیولوژی گیاهان زراعی کتاب فیزیولوژی گیاهی افراسیاب رهنما انتشارات …

ادامه نوشته »

منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد اگرواکولوژی

سایت یک از چهار – منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد اگرواکولوژی منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد اگرواکولوژی درس زراعت جلد ۱،۲ و ۳(غلات ، صنعتی، علوفه) تست زراعت حسن حیدری ذوله انتشارات دیباگران کتاب مبانی زراعت عمومی خواجه پور انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان درس فیزیولوژی گیاهان زراعی کتاب فیزیولوژی گیاهی افراسیاب رهنما انتشارات پوران پژوهش کتاب فیریولوژی گیاهان زراعی محمدی و …

ادامه نوشته »

منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد زراعت

سایت یک از چهار – منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد زراعت منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد زراعت درس زراعت جلد ۱،۲ و ۳ (غلات ، صنعتی، علوفه) تست زراعت حسن حیدری ذوله انتشارات دیباگران کتاب مبانی زراعت عمومی خواجه پور انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان درس فیزیولوژی گیاهان زراعی جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر کرمزاده کتاب فیزیولوژی گیاهی افراسیاب رهنما انتشارات پوران …

ادامه نوشته »