معماری
خانه > اخبار آزمون دکتری > ۴۵ دانشگاه و پژوهشگاه ایرانی در جمع موثرترین‌های دنیا

۴۵ دانشگاه و پژوهشگاه ایرانی در جمع موثرترین‌های دنیا

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: اطلاعات پایگاه شاخص های اساسی علم آی.اس.آی(ISI-ESI) نشان می دهد که تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر کشور به ۴۵ دانشگاه رسید.

دانشگاهها

به گزارش ایسنا، دکتر محمدجواد دهقانی با اعلام این خبر اظهار کرد: این پایگاه فهرست دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی برتر را هر دو ماه یکبار روزآمد می‌کند و به معرفی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا می‌پردازد. رشد کیفیت تولیدات علمی کشور مهمترین عامل افزایش تعداد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در جمع موثرترین‌ها است. رشد کیفیت تولیدات علمی یکی از مهمترین عوامل دستیابی به مرجعیت علمی به عنوان اولین بند از سیاست‌های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است.

وی افزود: در خرداد ماه ۱۳۹۴ بررسی پایگاه شاخص‌های اساسی علم نشان داد که ۳۰ دانشگاه/پژوهشگاه از جمهوری اسلامی ایران در جمع دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند. در آبان ماه ۱۳۹۴ با رشد کیفیت تولیدات علمی در کشور تعداد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به ۳۳ مورد افزایش یافت. این رقم در خرداد ماه ۱۳۹۵ به ۳۵ رسید. در دی ماه ۱۳۹۵ بررسی برترین‌ها نشان داد که این رقم به ۴۳ مورد رسید. در آخرین بررسی صورت گرفته مشخص شد که تعداد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به ۴۵ مورد افزایش یافته است.

سرپرست ISC ادامه داد: در بین دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی، چهار پژوهشگاه، ۱۸ دانشگاه جامع، ۹ دانشگاه صنعتی و دو دانشگاه غیرمتمرکز در جمع موثرترین‌های دنیا قرار گرفتند.

دهقانی افزود: در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور دانشگاه‌های تهران، شهیدبهشتی، شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد، ایران، کرمان، بقیهالله (عج)، مازندران، زاهدان و کردستان در جمع موثرترین‌ها قرار گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: در بین پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، پژوهشگاه دانش‌های‌ بنیادی، انستیتوپاستور ایران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و جهاددانشگاهی در بین مراکز تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

دهقانی افزود: در بین دانشگاه‌های جامع، دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، شهیدبهشتی، اصفهان، رازی، گیلان، بوعلی سینا، کاشان، شهیدباهنرکرمان، ارومیه، سمنان، یزد، یاسوج، الزهرا (س) و خلیج فارس در بین موثرین‌های دنیا جای گرفتند.

سرپرست ISC تصریح کرد: در بین دانشگاه‌های صنعتی کشور، دانشگاه امیرکبیر، صنعتی شریف، علم‌وصنعت ایران، صنعتی اصفهان، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، نوشیروانی بابل، صنعتی شاهرود، صنعتی سهندتبریز و صنعتی شیراز با حفظ جایگاهشان در مقام دانشگاه‌های یک درصد برتر دنیا باقی ماندند.

وی یادآور شد: در بین دانشگاه‌های غیرمتمرکز نیز دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور در جمع موثرترین‌های دنیا باقی ماندند.

رتبه کشوری در حجم استنادها

رتبهکشوری درنسبت استناد به مقاله

رتبهکشوری

درکمیت تولید علم درESI

نسبت تعداد استناد به مقالات

تعداداستنادها در ESI

تعداد مدارک در ESI

نام دانشگاه

نوعدانشگاه

۱

۳

۱

۷٫۴۹

۱۳۳۴۰۱

۱۷۸۱۵

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پزشکی

۲

۴

۲

۶٫۲۴

۴۶۷۵۵

۷۴۹۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۳

۱۰

۳

۵٫۶۳

۲۵۹۳۲

۴۶۰۴

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۴

۵

۴

۶٫۱۷

۲۵۱۲۴

۴۰۷۰

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۵

۹

۵

۵٫۶۷

۲۲۰۵۲

۳۸۸۸

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۶

۷

۶

۶٫۰۸

۲۱۵۰۷

۳۵۳۷

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۷

۱۲

۷

۴٫۴۶

۱۳۱۹۷

۲۹۵۷

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۸

۶

۸

۶٫۱۵

۹۹۵۸

۱۶۲۰

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۱۰

۱۱

۹

۴٫۶۸

۶۵۷۰

۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله (عج)

۹

۲

۱۰

۷٫۵۹

۹۴۵۵

۱۲۴۵

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۱۱

۸

۱۱

۵٫۹۱

۴۰۳۱

۶۸۲

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۱۲

۱

۱۲

۷٫۸۶

۳۹۰۴

۴۹۷

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

۱

۱۰

۱

۷٫۱۴

۱۵۲۱۱۷

۲۱۳۰۶

دانشگاه تهران

جامع

۲

۷

۲

۷٫۷۹

۹۴۱۷۹

۱۲۰۹۲

دانشگاه تربیت مدرس

۳

۸

۳

۷٫۶۴

۶۱۹۰۰

۸۱۰۴

دانشگاه شیراز

۶

۱۵

۴

۵٫۶۹

۴۲۰۵۴

۷۳۹۵

دانشگاه فردوسی مشهد

۴

۹

۵

۷٫۳

۴۵۱۴۲

۶۱۸۵

دانشگاه تبریز

۵

۱۱

۶

۶٫۹۷

۴۳۰۴۴

۶۱۷۹

دانشگاه شهید بهشتی

۹

۱۳

۷

۶٫۱۵

۲۶۲۶۷

۴۲۷۲

دانشگاه اصفهان

۸

۶

۸

۸

۲۶۹۷۳

۳۳۷۳

دانشگاه رازی

۱۱

۱۷

۹

۵٫۵۶

۱۷۸۰۷

۳۲۰۰

دانشگاه گیلان

۷

۳

۱۰

۸٫۷

۲۷۳۸۰

۳۱۴۶

دانشگاه بوعلی سینا

۱۰

۵

۱۱

۸٫۲

۲۲۳۱۸

۲۷۲۱

دانشگاه کاشان

۱۴

۱۶

۱۲

۵٫۶

۱۴۱۹۰

۲۵۳۴

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۷

۱۸

۱۳

۴٫۶۷

۱۱۱۵۱

۲۳۸۸

دانشگاه ارومیه

۱۵

۱۴

۱۴

۵٫۷۸

۱۲۳۷۳

۲۱۴۲

دانشگاه سمنان

۱۳

۱۲

۱۵

۶٫۹۲

۱۴۵۸۰

۲۱۰۶

دانشگاه یزد

۱۲

۱

۱۶

۱۰٫۷۳

۱۵۸۴۲

۱۴۷۷

دانشگاه یاسوج

۱۶

۴

۱۷

۸٫۲۷

۱۱۵۶۷

۱۳۹۸

دانشگاه الزهرا (س)

۱۸

۲

۱۸

۹٫۷۶

۹۳۱۰

۹۵۴

دانشگاه خلیج فارس

۲

۶

۱

۶٫۸

۸۳۵۱۱

۱۲۲۸۳

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

صنعتی

۱

۱

۲

۸٫۷۱

۱۰۴۴۹۰

۱۱۹۹۰

دانشگاه صنعتی شریف

۴

۵

۳

۶٫۹۴

۶۰۶۰۵

۸۷۳۱

دانشگاه علم و صنعت ایران

۳

۲

۴

۸٫۶۴

۷۵۱۵۶

۸۶۹۸

دانشگاه صنعتی اصفهان

۵

۸

۵

۵٫۹۵

۲۵۲۵۲

۴۲۴۲

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۶

۳

۶

۸٫۲۳

۱۶۶۳۰

۲۰۲۰

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۸

۹

۷

۵٫۷۱

۸۶۰۰

۱۵۰۷

دانشگاه صنعتی شاهرود

۷

۷

۸

۵٫۹۶

۸۸۳۲

۱۴۸۳

دانشگاه صنعتی سهند

۹

۴

۹

۷٫۳۶

۸۴۲۱

۱۱۴۴

دانشگاه صنعتی شیراز

۱

۲

۱

۵٫۲۶

۱۹۴۷۷۰

۳۷۰۳۶

دانشگاه آزاد اسلامی

غیرمتمرکز

۲

۱

۲

۶٫۱۳

۱۹۳۴۲

۳۱۵۶

دانشگاه پیام نور

۱

۱

۱

۸٫۷۷

۲۱۶۸۹

۲۴۷۳

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

پژوهشگاه

۲

۲

۲

۸٫۶

۱۷۱۸۶

۱۹۹۸

انستیتو پاستور ایران

۳

۳

۳

۸٫۵۷

۱۱۱۰۳

۱۲۹۵

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۴

۴

۴

۶٫۴۴

۷۷۶۳

۱۲۰۵

جهاد دانشگاهی

همچنین ببینید

کارت کنکور دکتری ۹۷ منتشر شد/ امکان دریافت کارت تا پنجشنبه

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۷ از امروز اول …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *