معماری
خانه > اخبار آزمون دکتری > ۴۵ دانشگاه و پژوهشگاه کشور در جمع موثرترین های دنیا قرار گرفتند

۴۵ دانشگاه و پژوهشگاه کشور در جمع موثرترین های دنیا قرار گرفتند

دانشجو.دانشگاه
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: اطلاعات پایگاه شاخص های اساسی علم آی.اس.آی (ISI-ESI) نشان می دهد که تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر کشور به ۴۵ دانشگاه رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی با اعلام این خبر افزود: دانشگاه های خلیج فارس و علوم پزشکی کردستان برای اولین بار در لیست دانشگاههای برتر دنیا قرار گرفتند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: این پایگاه فهرست دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی برتر را هر دو ماه یکبار روزآمد می کند و به معرفی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا می پردازد.

وی افزود: رشد کیفیت تولیدات علمی کشور مهمترین عامل افزایش تعداد دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در جمع موثرترین ها است. رشد کیفیت تولیدات علمی یکی از مهمترین عوامل دستیابی به مرجعیت علمی به عنوان اولین بند از سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است.

دهقانی افزود: در خرداد ماه ۱۳۹۴ بررسی پایگاه شاخص های اساسی علم نشان داد که ۳۰ دانشگاه/پژوهشگاه از جمهوری اسلامی ایران در جمع دانشگاه ها و پژوهشگاه های یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند. در آبان ماه ۱۳۹۴ با رشد کیفیت تولیدات علمی در کشور تعداد دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور به ۳۳ مورد افزایش یافت.

وی گفت: این رقم در خرداد ماه ۱۳۹۵ به ۳۵ رسید. در دی ماه ۱۳۹۵ بررسی برترین های نشان داد که این رقم به ۴۳ مورد رسید. در آخرین بررسی صورت گرفته مشخص شد که تعداد دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور به ۴۵ مورد افزایش یافته است.

سرپرست ISC ادامه داد: در بین دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی، چهار پژوهشگاه، ۱۸ دانشگاه جامع، ۹ دانشگاه صنعتی و دو دانشگاه غیرمتمرکز در جمع موثرترین های دنیا قرار گرفتند.

دهقانی افزود: در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد، ایران، کرمان، بقیه الله (عج)، مازندران، زاهدان وکردستان در جمع موثرترین ها قرار گرفتند.

وی یادآور شد: در بین پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، پژوهشگاه دانش های بنیادی، انستیتو پاستور ایران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و جهاد دانشگاهی در بین مراکز تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: در بین دانشگاه های جامع، دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، شهید بهشتی، اصفهان، رازی، گیلان، بوعلی سینا، کاشان، شهید باهنر کرمان، ارومیه، سمنان، یزد، یاسوج، الزهرا (س) و خلیج فارس در بین موثرین های دنیا جای گرفتند.

وی افزود: در بین دانشگاه های صنعتی کشور، دانشگاه امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، نوشیروانی بابل، صنعتی شاهرود، صنعتی سهند تبریز و صنعتی شیراز  با حفظ جایگاهشان در مقام دانشگاه های یک درصد برتر دنیا باقی ماندند.

دهقانی خاطرنشان کرد: در بین دانشگاه های غیرمتمرکز نیز دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور در جمع موثرترین های دنیا باقی ماندند.

رتبه  کشوری در حجم استنادها

رتبه کشوری در نسبت استناد به مقاله

رتبه کشوری در کمیت تولید علم در ESI

نسبت تعداد استناد به مقالات

تعداد استنادها در ESI

تعداد مدارک در ESI

نام دانشگاه

نوع دانشگاه

۱

۳

۱

۷.۴۹

۱۳۳۴۰۱

۱۷۸۱۵

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پزشکی

۲

۴

۲

۶.۲۴

۴۶۷۵۵

۷۴۹۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۳

۱۰

۳

۵.۶۳

۲۵۹۳۲

۴۶۰۴

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۴

۵

۴

۶.۱۷

۲۵۱۲۴

۴۰۷۰

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۵

۹

۵

۵.۶۷

۲۲۰۵۲

۳۸۸۸

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۶

۷

۶

۶.۰۸

۲۱۵۰۷

۳۵۳۷

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۷

۱۲

۷

۴.۴۶

۱۳۱۹۷

۲۹۵۷

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۸

۶

۸

۶.۱۵

۹۹۵۸

۱۶۲۰

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۱۰

۱۱

۹

۴.۶۸

۶۵۷۰

۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

۹

۲

۱۰

۷.۵۹

۹۴۵۵

۱۲۴۵

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۱۱

۸

۱۱

۵.۹۱

۴۰۳۱

۶۸۲

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۱۲

۱

۱۲

۷.۸۶

۳۹۰۴

۴۹۷

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

۱

۱۰

۱

۷.۱۴

۱۵۲۱۱۷

۲۱۳۰۶

دانشگاه تهران

جامع

۲

۷

۲

۷.۷۹

۹۴۱۷۹

۱۲۰۹۲

دانشگاه تربیت مدرس

۳

۸

۳

۷.۶۴

۶۱۹۰۰

۸۱۰۴

دانشگاه شیراز

۶

۱۵

۴

۵.۶۹

۴۲۰۵۴

۷۳۹۵

دانشگاه فردوسی مشهد

۴

۹

۵

۷.۳

۴۵۱۴۲

۶۱۸۵

دانشگاه تبریز

۵

۱۱

۶

۶.۹۷

۴۳۰۴۴

۶۱۷۹

دانشگاه شهید بهشتی

۹

۱۳

۷

۶.۱۵

۲۶۲۶۷

۴۲۷۲

دانشگاه اصفهان

۸

۶

۸

۸

۲۶۹۷۳

۳۳۷۳

دانشگاه رازی

۱۱

۱۷

۹

۵.۵۶

۱۷۸۰۷

۳۲۰۰

دانشگاه گیلان

۷

۳

۱۰

۸.۷

۲۷۳۸۰

۳۱۴۶

دانشگاه بوعلی سینا

۱۰

۵

۱۱

۸.۲

۲۲۳۱۸

۲۷۲۱

دانشگاه کاشان

۱۴

۱۶

۱۲

۵.۶

۱۴۱۹۰

۲۵۳۴

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۷

۱۸

۱۳

۴.۶۷

۱۱۱۵۱

۲۳۸۸

دانشگاه ارومیه

۱۵

۱۴

۱۴

۵.۷۸

۱۲۳۷۳

۲۱۴۲

دانشگاه سمنان

۱۳

۱۲

۱۵

۶.۹۲

۱۴۵۸۰

۲۱۰۶

دانشگاه یزد

۱۲

۱

۱۶

۱۰.۷۳

۱۵۸۴۲

۱۴۷۷

دانشگاه یاسوج

۱۶

۴

۱۷

۸.۲۷

۱۱۵۶۷

۱۳۹۸

دانشگاه الزهرا (س)

۱۸

۲

۱۸

۹.۷۶

۹۳۱۰

۹۵۴

دانشگاه خلیج فارس

۲

۶

۱

۶.۸

۸۳۵۱۱

۱۲۲۸۳

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

صنعتی

۱

۱

۲

۸.۷۱

۱۰۴۴۹۰

۱۱۹۹۰

دانشگاه صنعتی شریف

۴

۵

۳

۶.۹۴

۶۰۶۰۵

۸۷۳۱

دانشگاه علم و صنعت ایران

۳

۲

۴

۸.۶۴

۷۵۱۵۶

۸۶۹۸

دانشگاه صنعتی اصفهان

۵

۸

۵

۵.۹۵

۲۵۲۵۲

۴۲۴۲

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۶

۳

۶

۸.۲۳

۱۶۶۳۰

۲۰۲۰

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۸

۹

۷

۵.۷۱

۸۶۰۰

۱۵۰۷

دانشگاه صنعتی شاهرود

۷

۷

۸

۵.۹۶

۸۸۳۲

۱۴۸۳

دانشگاه صنعتی سهند

۹

۴

۹

۷.۳۶

۸۴۲۱

۱۱۴۴

دانشگاه صنعتی شیراز

۱

۲

۱

۵.۲۶

۱۹۴۷۷۰

۳۷۰۳۶

دانشگاه آزاد اسلامی

غیرمتمرکز

۲

۱

۲

۶.۱۳

۱۹۳۴۲

۳۱۵۶

دانشگاه پیام نور

۱

۱

۱

۸.۷۷

۲۱۶۸۹

۲۴۷۳

پژوهشگاه دانش های بنیادی

پژوهشگاه

۲

۲

۲

۸.۶

۱۷۱۸۶

۱۹۹۸

انستیتو پاستور ایران

۳

۳

۳

۸.۵۷

۱۱۱۰۳

۱۲۹۵

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۴

۴

۴

۶.۴۴

۷۷۶۳

۱۲۰۵

جهاد دانشگاهی

همچنین ببینید

آمار غایبان کنکور دکتری ۹۷/بیشترین شرکت کننده در گروه علوم انسانی

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: از تعداد ۲۳۴ هزار و ۴۵۴ داوطلب شرکت کننده در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *