معماری
خانه > اخبار آزمون کارشناسی ارشد > شرایط نقل و انتقال دانشجویان به دانشگاه تهران اعلام شد

شرایط نقل و انتقال دانشجویان به دانشگاه تهران اعلام شد

دانشجو.دانشگاه
معاونت آموزشی دانشگاه تهران شرایط و نحوه مهمانی دانشجویان به این دانشگاه را برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺘﻘﺎل، اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳشی و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴلی از سوی دانشگاه تهران پذیرفته نمی شود.

ﻣﺪت ﻣﻬﻤﺎنی در دانشگاه تهران حداکثر دو ﻧﻴﻤﺴﺎل است و داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻬﻤﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻬﻤﺎنی ﺑﻼﻓﺎﺻﻪ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب و ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪا ﺑﺎزﮔﺮدد.

این دانشگاه با درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺘﻘﺎضی ﻣﻬﻤﺎن دائم موافقت نمی کند.

رﺳﻴﺪگی ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻴﻬﻤﺎنی داﻧﺸﺠﻮیان تنها ﺑﺮاﺳﺎس ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وزارت علوم انجام می شود.

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرسی درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻴﻬﻤﺎنی ﭘﺲ از ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﺮدادﻣﺎه از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل وزارت ﻋﻠﻮم اعلام خواهد شد.

همچنین ببینید

اسامی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ارشد موسسات غیرانتفاعی ساعت 20 اعلام می‌شود

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *